Osoblje i kontakt

Servis

aleksej
Aleksej Golubović
Serviser

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/015-370
051/435-595 lok.2
servis@eastcode.net
aleksekj.golubovic@eastcode.net

dusko
Duško Lolić
Serviser

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
051/435-595 lok.2
servis@eastcode.net
dusko.lolic@eastcode.net

bogdan
Bogdan Lazičić
Serviser

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
066/620-463
051/435-595 lok.2
servis@eastcode.net
bogdan.lazicic@eastcode.net

stanislavpanic
Stanislav Panić
Serviser

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
066/620-463
051/435-595 lok.2
servis@eastcode.net
stanislav.panic@eastcode.net

noimage
Bojan Mišura
Serviser

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
066/811-143
051/435-595 lok.2
servis@eastcode.net
bojan.misura@eastcode.net

noimage
Branislav Marković
Serviser

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/015-752
051/435-595 lok.2
servis@eastcode.net
branislav.markovic@eastcode.net

noimage
Nikola Jelača
Serviser

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
066/811-143
051/435-595 lok.2
servis@eastcode.net
nikola.jelaca@eastcode.net

noimage
Mitar Kvrgić
Serviser

East Code doo Banja Luka
Bul.Desanke Maksimović 10
065/015-752
051/435-595 lok.2
servis@eastcode.net
mitar.kvrgic@eastcode.net