Sertifikacija

Sertifikacija

Prema Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini pojedinačno proizvedeno, prepravljeno ili u većini slučajeva obnovljeno vozilo mora proći postupak sertifikacije/certifikacije vozila.

Sertifikacija vozila u BiH je počela 12.12.2012 godine, i za njene potrebe razvijena su dva informaciona sistema AMC-Sertifikacija IS i Certifikacija-IS.
Da bi izvršili sertifikaciju vozilo potrebno je da vozilo dovezete u ovlašten tehnički servis, gdje će biti pregledano od strane osoblja tehničkog servisa. Nakon toga podaci se unose u informacioni sistem. Nakon unosa podatak predmet se proslijeđuje Konzorcijumu na odobravanje. U sličaju da je predmet odobren u tehničkom servisu se štampaju odgovarajuće potvrde.

Naručilac informaciong sistem AMC-Sertifikacija je preduzeće Automotiv-Centar d.o.o.  Sarajevo www.automotivecenter.ba
Informacioni sistem je razvijen u SamrtClient freamwork-u koji se zasniva na programskom jeziku JAVA. Aplikacija se izvršava na TOMCAT web serveru, baza podataka se izvršava na MSSQL 2008 serveru.

Naručilac informacionog sistema Certifikacija-IS je konzorci u satavu:
1 EIB Banja Luka www.eib-cmv.com

2 Centar-Motor Široki Brijeg   www.centar-motor.com

3 Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo www.isik.ba

Certifikacija-IS je rađen u ASP.NET MVC tehnologi. Aplikacija se izvršava na Microsoft IIS7 web serveru, a baza podataka na MSSQL 2008 serveru.  Za komunikaciju između klijenta i servera se koristi CISCO tehnologija, za svaki tehnički servis se uspostavlja VPN tunel.

Prilikom razvijanja korištene su programski jezici VisualBasic, JavaScript, SherPoint, ReportBilder 2.0 , ReportServer, HTML, ASP.NET.

sertifikacija

Certifikacija/Sertificiranje vozila BiH


certifik2

Sertifikacija vozila BIH, AMC


sert
aaae