Homologacija

372440_1HOMOLOGACIJA vozila u BiH se provodi na polovnim i novim vozilima koji se uvoze radi prodaje ili za vlastite potrebe.

Postoje dvije vrste homologacije

 • Pjedinačna homologacija vozila
 • Tipska homologacija vozila

Pojedinačna homologacija vozila se odonosi na pojedinačno vozilo koje se uvozi u državu.

Homologacija pojedinačnog vozila se obavlja u tehničkom servisu koje ima odobrenje od tjela za poslove homologacije u BiH.

Homologacija tipa vozila se provodi za nova vozila koja se uvoze u BiH radi prodaje, kao i serijski proizvedena vozila u BiH ako je serija vozila veća od 10. Postupak homologacije vozila obavlja Konzirci. Potrebne informacije možete naći na stranici

www.homologacija.gov.ba.

Za poterbe homologacije razvili smo informacioni sistem HOMOLOG-IS. Naručilac informacionog sistema je Konzorci u sastavu:

1 EIB Banja Luka www.eib-cmv.com

2 Centar-Motor Široki Brijeg   www.centar-motor.com

3 Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo www.isik.ba

HOMOLOG-IS je web aplikacija zasnovana na ASP.NET MVC tehnologi.

Apikacija se izvršava na Microsoft  IIS 7  web serveru , a baza podataka na MSSQL 2008 R2 baza serveru.

Prilikom razvijanja korišteni su programski jezici VisualBasic, JavaScript, SherPoint, ReportBilder 2.0 , ReportServer, HTML, ASP.NET.

Vlasnik dolazi u tehnički servis gdje na osnovu priložene dokumentacije se u sistemu započinje predmet pod jedinstvenim brojem. U slučaju da korisnik nema potvrde proizvođača, putem informacinog sistem se traži zahtjev PP od ovlaštenog zastupnika u BiH. Nakon unosa podataka predmet se šalje na odobravanje. Institucija pregleda predmet, izdaje fiskalni račun, i odobrava predmet. Nakon toga u tehničkom servisu se štampaju potvrde.

Proces homologcije je počeo 01.01.2011 i do tada je putem informacionog sistem a HOMOLOG-IS obavljeno i pregledano više od 200000 vozila.

Integralni informacioni sistem za homologaciju vozila

 • Autentifikacija preko korisničkog imena i lozinke
 • Web bazirani unos podataka
 • Kompletno praćenje životnog ciklusa zahtjeva
 • Korištenje postojeće baze vozila (marka i tip)
 • Izdavanje Potvrde o usklađenosti
 • Izdavanje Certifikata o usklađenosti
 • Izdavanje Homologacionog lista tipa vozila
 • Upravljanje terminima – pregledi, rokovi isl.
 • Web portal za informisanje građana
 • Elektronsko preuzimanje novih marki i tipova vozila – IDDEEA
 • Podnošenje zahtjeva preko web interfejsa za ovlaštene zastupnike
 • Izvještavanje
 • Distance learning – omogućavanje polaganja testova i simulacija testova
 • Implementacija sistema za upravljanje izmjenama
picture13

Web baziran unos podataka


picture1

Grupe korisnika


homologis-prijava

Autentifkacija preko korisničkog imena i lozinke


Životni ciklus procesa homologacije vozila se prati prema zadanom algoritmu toka procesa homologacije, uz mogućnost unosa, pregleda, kontrole svih relevantnih parametara kao što su: vrijeme početka i završetka, koji korisnik je odgovoran za unos i izmjenu podataka, pregled i potvrđivanje podataka,  štampa dokumenata i konačno izdavanje sertifikata o usklađenosti ili ne usklađenosti vozila.

picture2