Prokontik

Poslovni paket Prokontik se sastoji od više zasebnih modula:

ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

PROIZVODNJA I LOHN POSLOVI

FINANSIJE

OSNOVNA SREDSTVA

PLATE

RESTORANSKO POSLOVANJE

prokontik_za_sajt

Prokontik


PROKONTIK je modularan paket, čime je omogućeno da svaki korisnik kupi i koristi samo one module koji su mu zaista potrebni time ulažući optimalna sredstva  u svome preduzeću. Prednost modularnog sistema je u tome što je lako nadogradiv. Korinik na početku kupuje module koji su mu potrebni a kako se poslovanje povećava  nastaju potrebe za proširenjem informacionog sistema tako da dokupljuje i nove module. Modul se uklapa u jednu cijelinu, prateći ista pravila u načinu rada tako da se korisnik uvjek nalazi u poznatom okruženju i vrlo lako savladava nove operacije.

Prokontik je programska aplikacija namijenjena za trgovačke, proizvodne i sve firme koje u okviru svoje djelatnosti pored maloprodaje imaju veleprodaju. Bitno je napomenuti da u pozadini aplikacije stoji Microsoft SQL Server  jedna od vodećih tehnologija u svijetu za baze podataka.
Glavna namjena programa je praćenje prometa robe u veleprodajnim i maloprodajnim objektima od nabavke robe do prodaje robe, te dobijanja niza informacija potrebnih organima upravljanja za donošenje kvalitetnih i ispravnih odluka.
Programu su pridodati moduli i za finansije kao i za plate (osnovna sredstva, fakturisanje komunalnih usluga, proizvodnja, …)
Prilikom pravljenja programa vođeno je računa da forme budu pregledne i istog formata da bi pravljenje različitih dokumenata bilo što jednostavnije krajnjim korisnicima.


Cjenovnik usluga

U sljedećoj tabeli prikazane su cijene usluga za klijente koji  nisu VIP korisnici ili VIP Partneri, odnosno nemaju ugovor o održavanju. Cijene su izražene u Konvertibilnim Markama, na koje se obračunava PDV ( stopa 17%):

intervencije

Licence podrške

U mogućnosti smo da Vam ponudimo naše usluge, podijeljene na posebne pakete usluga i koje možete vidjeti u priloženoj tabeli.

Odabirom željenog paketa usluga takođe stičete status VIP korisnika, dok zaključivanjem ugovora o održavanju stičete status VIP partnera u kom slučaju smo u mogućnosti da Vam kreiramo posebne pakete usluga u okviru navedenih usluga, kao i posebne popuste i akcije na ostale proizvode iz našeg prodajnog takođe i proizvodnog asortimana.

Ukoliko ipak ne odaberete neki od ponuđenih paketa usluga održavanja, nakon isteka perioda od 6 mjeseci za svaku intervenciju primjenjujemo opšte važeće tarife za naše usluge, a prema stavkama:

  • cijena po satu/utrošeno vrijeme;
  • cijena po satu-teren/utrošeno vrijeme.
opis-usluga

Tutoriali i PDF uputstvo za PROKOTNIK korisnike